O Industry Jobs

O projekte

Portál pracovných ponúk www.industryjobs.sk je odpoveďou na obrovský nedostatok pracovných síl v našich výrobných podnikoch. Na stránke nájdete pracovné ponuky priemyselných podnikov z oblasti elektrotechnického, strojárskeho, automobilového, hutníckeho či stavebného priemyslu.

Okrem toho, portál je možné využiť na prepojenie študentských záverečných prác na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni s výrobnou priemyselnou praxou.

Prečo si myslíme, že tento projekt bude úspešný?

Náš zväz sa aktívne zapája do projektov ako je duálne vzdelávanie alebo národná sústava kvalifikácií či povolaní, ktoré sú reformné a majú dlhodo-bý charakter. Dnes všetky slovenské firmy pociťujú nedostatok kvalitných zamestnancov. Pomôcť im chceme aktívnym, cieleným marketingom na odborných školách, univerzitách a úradoch práce. Už dnes pristupujeme k memorandám o spolupráci s jednotlivými školami a úradmi.

Veríme, že o niekoľko rokov, ak si bude chcieť absolvent či uchádzač nájsť prácu v priemysle, prvé čo mu zíde na um bude portál www.industryjobs.sk.

Portál je pre členov zväzov združených v Asociácii priemyselných zväzov bezplatný, počet zverejnených ponúk ani trvanie ich uverejnenia nie sú limitované.

Akékoľvek ďalšie informácie o ZEP SR či technickú a organizačnú podporu k www.industryjobs.sk Vám radi poskytneme na zep@zep.sk.

Partneri projektu

Copyright © 2016-2020 Industry Jobs. Všetky práva vyhradené.